ست نمونه گیری هیپوتیروئیدی

هیپوتیروئیدی

شرح کلی

شامل

50 عدد کاغذ گاتری

50 عدد سیفتی لانست

50 عدد پد الکلی

50 عدد چسب تزریق

راک نگهداری نمونه

دفترچه

محصولات مرتبط تعداد بازدید: 3700
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت فروغ سلامت توس می باشد.