محفظه حمل نمونه عفونی

شرح کلی

سه خانه برای نمونه خلط ،
پنج خانه برای فالکون و لوله لخته ،
19 خانه برای میکروتیوب

محصولات مرتبط تعداد بازدید: 3356
تمام حقوق این سایت متعلق به شرکت فروغ سلامت توس می باشد.